trampoline

De trampoline is voorzien van elastieken die per gewicht instelbaar zijn middels 2 stijgklemmen. Bevestig deze elastieken aan je speciale gordel en breng de elastieken op de juiste spanning. Zorg er voor dat je nog voldoende kunt afzetten om een salto te kunnen maken. Probeer eerst de achterwaartse salto voordat je het voorwaarts probeert. Door de elastieken wordt een eventuele misser beperkt omdat je gewicht veel minder is dankzij de elastieken. Als je met iemand anders wilt wisselen doe dat dan door te gaan zitten op de trampoline waarna je opvolger zijn gordel aan de elastieken bevestigt en je daarna de procedure wisselt, de ander zitten en jij gaan staan om los te koppelen. Maak de elastieken NOOIT los van je gordel zonder de spanning eraf te halen.

De elastieken zorgen er voor dat je veilig naar het midden van de trampoline wordt getrokken maar blijf voorzichtig. YouTube laat voldoende missers bij het trampolinespringen zien, zorg dat je daar niet bij komt te staan.

Deel deze pagina