Hieronder vindt u:

  • een persoonlijk aansprakelijkheidsformulier
  • een gezinsaansprakelijkheidsformulier
  • een groepsaansprakelijkheidsformulier

Door het lezen en ondertekenen van deze aansprakelijkheids formulieren geeft u aan dat op de hoogte bent van de eigen aansprakelijkheid en verantwoording.

 

Op deze website staat bij de verschillende activiteiten een link naar de: 

INSTRUCTIE en RISICOANALYSE per activiteit!

>>>  klik op de titel van betreffende activiteit om bijhorende instructie en analyse te lezen.

Aanwijzingen van ter plekke aanwezige instructeurs zijn leidend en gaan altijd boven de instructies op de website.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aansprakelijkheidsformulier

Naam + Voorletters        :

 

Geboorte datum            :

 

Geslacht                       :                 O Man                 O Vrouw

 

Verklaart bij deze dat hij/zij vrijwillig aan de activiteiten van Stichting TST mee doet en begrijpt dat de activiteiten van onze organisatie een zeker risico op schade en blessures met zich mee kan brengen. Ook verklaart de ondergetekende een goede fysieke conditie te hebben.

 

Verder verklaart ondergetekende dat hij/zij de instructies van de begeleiders op zal volgen om tot een zo veilig mogelijke activiteit te komen.

 

Mochten de activiteiten buiten de directe controle/verantwoording van de begeleiders plaats vinden, dan worden de deelnemers geacht zelf de wet te kennen en deze te respecteren.

 

 

Door het plaatsen van uw handtekening geeft u aan het aansprakelijkheidsformulier te hebben gelezen en akkoord te gaan met de regels zoals deze hierin zijn opgesteld.

 

 

 

Datum:                                          Handtekening deelnemer:

 

 

 

...........................                    ............................................

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Gezinsaansprakelijkheidsformulier

Naam + Voorletters        :

 

Geboorte datum            :

 

Geslacht                       :                 O Man                 O Vrouw

 

Verklaart bij deze dat zijn/haar gezin vrijwillig aan de activiteiten van Stichting TST mee doet en begrijpt dat de activiteiten van onze organisatie een zeker risico op schade en blessures met zich mee kan brengen. Ook verklaart de ondergetekende dat zijn/haar gezin een goede fysieke conditie heeft.

 

Verder verklaart ondergetekende dat zij de instructies van de begeleiders op zullen volgen om tot zo veilig mogelijke activiteiten te kunnen komen.

 

Mochten de activiteiten buiten de directe controle/verantwoording van de begeleiders plaats vinden, dan worden de deelnemers geacht zelf de wet te kennen en deze te respecteren.

 

 

Door het plaatsen van uw handtekening geeft u aan het aansprakelijkheidsformulier te hebben gelezen en akkoord te gaan met de regels zoals deze hierin zijn opgesteld.

 

 

 

Datum:                                          Handtekening deelnemer:

 

 

...........................                    ............................................

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Groepsaansprakelijkheidsformulier

Naam + Voorletters        :

 

Geboorte datum            :

 

Geslacht                       :                 O Man                 O Vrouw

 

Verklaart bij deze dat zijn/haar groep vrijwillig aan de activiteiten van Stichting TST mee doet en begrijpt dat de activiteiten van onze organisatie een zeker risico op schade en blessures met zich mee kan brengen. Ook verklaart de ondergetekende dat zijn/haar gezin een goede fysieke conditie heeft.

 

Verder verklaart ondergetekende dat zij de instructies van de begeleiders op zullen volgen om tot zo veilig mogelijke activiteiten te kunnen komen.

 

Mochten de activiteiten buiten de directe controle/verantwoording van de begeleiders plaats vinden, dan worden de deelnemers geacht zelf de wet te kennen en deze te respecteren.

 

 

Door het plaatsen van uw handtekening geeft u aan het aansprakelijkheidsformulier te hebben gelezen en akkoord te gaan met de regels zoals deze hierin zijn opgesteld.

 

 

 

Datum:                                          Handtekening deelnemer:

 

 

 

...........................                    ............................................

 

 

Deel deze pagina